ម៉ោងបើក / ចូល

ម៉ោងបើក

9:00 ព្រឹក ដល់ 8:00 យប់
(ទោះជាយ៉ាងណា រហូតដល់ម៉ោង 5:00 ល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ និងថ្ងៃសៅរ៍)

ថ្ងៃបិទ

រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ ថ្ងៃឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំថ្មី (12/29-1/3)
* អាចបិទជាបណ្តោះអាសន្ន។

អាសយដ្ឋាន

〒252-0233
Kanagawa Prefecture Sagamihara City Chuo Ward Kanumadai 1-9-15 Promity Fuchinobe Building 1F
ទូរស័ព្ទ និងទូរសារ៖ 042-750-4150 
(ដើរ 3 នាទីពីស្ថានីយ៍ JR Fuchinobe ច្រកចេញខាងត្បូង)

ផែនទីកន្លែងទទួលភ្ញៀវអន្តរជាតិ Sagamihara