បញ្ជីថ្នាក់ភាសាជប៉ុន

រូបភាពតូចនៃ JClass202404Ja-1

តើអ្នកចង់សិក្សាភាសាជប៉ុនទេ?

ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកំពុងរៀបចំថ្នាក់ភាសាជប៉ុន។

នរណាម្នាក់អាចចូលរួមបាន។អាច​មាន​ថ្លៃ​សម្ភារៈ​តិច​តួច។ល។

អង់គ្លេសចិនភាសាកូរ៉េポルトガル語スペイン語
ហ្វីលីពីនភាសាថៃកម្ពុជា។វៀតណាម
ចុចទីនេះដើម្បីមើលទំព័រភាសាផ្សេង