ការព្យាបាល

កម្រងសំណួរវេជ្ជសាស្រ្តពហុភាសា

កម្រងសំណួរជំងឺរបេង កំណែពហុភាសា

ការបោះពុម្ពកម្រងសំណួរពិនិត្យជំងឺរបេង កំណែពហុភាសា (១១ភាសា)

ជំងឺរបេងមិនមែនជាជំងឺពីអតីតកាលទេ។ជាមួយនឹងភាពប្រសើរឡើងនៃការថែទាំសុខភាព និងកម្រិតជីវភាពរស់នៅ យើងបានឈានចូលយុគសម័យមួយដែលយើងអាចព្យាបាលបានទាំងស្រុងដោយការប្រើថ្នាំ ប៉ុន្តែវាជាជំងឺទំនើប។វានៅតែជាជំងឺឆ្លងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន ដោយមានករណីថ្មីចំនួន 50 ក្នុងមួយថ្ងៃ និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 5 នាក់។ (ដកស្រង់ពីឯកសាររបស់មូលនិធិប្រឆាំងជំងឺរបេងជប៉ុន)

កាលពីឆ្នាំមុន កន្លែងប្តូរប្រាក់អន្តរជាតិ Sagamihara បានរៀបចំ "ការពិគ្រោះដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ជនបរទេស និងការពិនិត្យជំងឺរបេង"។សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះ យើងបានបង្កើតកំណែពហុភាសានៃកម្រងសំណួរពិនិត្យជំងឺរបេង (XNUMX ភាសា)។

យើងបានទទួលការសាកសួរដែលសួរថាតើយើងអាចប្រើប្រាស់កម្រងសំណួរនេះបានទេ ដូច្នេះហើយយើងសម្រេចចិត្តបោះពុម្ពវានៅលើគេហទំព័ររបស់យើងសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាប្រើប្រាស់។ខ្ញុំ​នឹង​មាន​កិត្តិយស​ប្រសិន​បើ​ខ្ញុំ​អាច​ជួយ​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ដែល​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​បរទេស។

កម្រងសំណួរវេជ្ជសាស្រ្តពហុភាសានេះគឺអាចប្រើដោយឥតគិតថ្លៃ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យប្រើវាសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម។
សូមជ្រាបផងដែរថា អង្គការគ្រប់គ្រងកន្លែងទទួលភ្ញៀវអន្តរជាតិ Sagamihara មិនទទួលខុសត្រូវផ្លូវច្បាប់ចំពោះបញ្ហាណាមួយដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនេះទេ។

ថ្ងៃទី 2017 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 7 Sagamihara International Lounge Management Organization

សូមចុចលើភាសាដែលត្រូវការដើម្បីទាញយក (ឯកសារ pdf)